• Мобилни: 0878 88 38 17 и 0878 39 06 03
 • ТДП Контрол, гр. София, 1220, ул. Екзарх Стефан 62, ет. 1
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура

ТДП Контрол

ТДП Контрол е компания, която извършва специализирани хидротехнически дейности по поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на малки язовирни стени и на съоръженията към тях, публична общинска или частна собственост, на територията на България, при спазване на всички норми, произтичащи от чл. 138 на Закона за водите и Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
ТДП Контрол разполага с екип от хидроинженери и необходимото специализирано оборудване за извършване на безопасна поддръжка и текущ мониторинг на язовирните стени, както и на съоръженията към тях.

3D Модел на язовирна стена

Последни проекти