• Мобилни: 0878 88 38 17 и 0878 39 06 03
 • ТДП Контрол, гр. София, 1220, ул. Екзарх Стефан 62, ет. 1
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура
 • Язовирна водна инфраструктура

Дейности

ТДП Контрол, в качеството си на специализирана компания извършва следните видове дейности:

 • „Оператор на язовирна стена“ - предприема действия, възложени му от собственика с договор, от своята компетентност;
 • Осигуряване на контролни измервания за оценка на деформации на язовирните стени и съоръженията към тях и прави предписания за техническата пригодност на съоръженията;
 • Осигуряване на необходимия екип от специалисти за безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Изготвяне и актуализиране на аварийните планове за действие по Закона за защита от бедствия (ЗЗБ);
 • Извършване на задължителни технически прегледи на съоръженията - 2 пъти в годината към 30 април и към 31 октомври;
 • Участие в текущи и извънредни проверки, извършвани от ДАМТН за всеки язовир, общинска собственост;
 • Подпомагане общинските власти при изготвяне на програми и стратегии за управление на водните обекти, в частност малките язовири;
 • Професионални консултации за изготвяне на технически паспорти на язовирните стени и съоръженията към тях;
 • Подготовка и управление на инфраструктурни проекти за рехабилитация и ремонт на малки язовири и напоителни системи;